Mission Statement

Missie
Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God en de redder van de wereld is. Hij heeft de dood overwonnen en geeft ons het geschenk van eeuwig leven. Deze blijde boodschap willen we niet voor onszelf houden, maar uitdragen.

Kernwaarden
Jezus leert ons onze naasten lief te hebben. Wij willen Zijn voorbeeld volgen in woord en daad. Voor alle inwoners en bezoekers van Hattem willen we een plaats van ontmoeting zijn. Wij weten ons hierbij gesteund door een groot deel van de Hattemse kerken.

Visie
Wij willen God bekend maken aan meer mensen in Hattem en bezoekers van onze stad. Ook willen we een bijdrage leveren om eenzaamheid in Hattem te verminderen.

Ons pand is niet alleen een boekwinkel, maar ook een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een plek waar mensen zich thuis voelen en kunnen komen voor een kopje koffie/thee of een goed gesprek. Onze vrijwilligers helpen ons dat te realiseren. Voor kinderen organiseren we regelmatig allerlei activiteiten, waarin we hen ook in contact willen brengen met God en de verhalen van de bijbel. De winkel biedt lectuur op allerlei gebied, studiemateriaal, cadeauartikelen en kaarten. Aan jongeren bieden we stageplekken en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt stellen we in de gelegenheid om ervaring op te doen met de winkelactiviteiten en in het omgaan met anderen. We zetten ons in om een of meerdere keren per jaar levensmiddelenpakketten en ontspanning aan te bieden aan de minstbedeelden van onze stad.

Voor al ons werk zoeken we partnerschap met de kerken in Hattem.