Ondersteuning

Voelt u zich aangesproken door wat de Stichting is, waar zij voor staat en wilt u hierover doorpraten, een van de bestuursleden wil u graag telefonisch te woord staan. Wilt u een eenmalige of structurele bijdrage leveren: u kunt dit overmaken op bankrekeningnummer

NL 98 RABO 0325 790 930 tnv. Stg. Steun Evang. Projecten, te Hattem

Wilt u graag inzage in het financiële reilen en zeilen van de stichting: e-mail dan met Margeet Mulder via margreet.mulder@kpnplanet.nl