Stichting de Fontein

Wat is stichting De Fontein?

De stichting is in 1999 opgericht als start voor een evangelische boekwinkel in Hattem, niet omdat mensen dat zo leuk vonden, maar omdat men dit als een opdracht, een bediening voor Hattem zag.
De stichting had toen als naam Stichting Evangelisatie Projecten Hattem e.o. (SEPH). De boekwinkel kreeg de naam de Fontein, afgeleid van de bijbeltekst.

Omdat het verlangen bestond om meer activiteiten te ontplooien waardoor mensen in aanraking zouden komen met het evangelie is er in de afgelopen jaren nagedacht hoe dat zou kunnen.
In 2005 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Dit nieuwe bestuur heeft zich hierover gebogen. De oplossing werd gevonden in de constructie van een stichting met daaronder gehangen diverse activiteiten (o.a. de boekwinkel), passend bij het toen opgestelde mission statement van de stichting die toen is opgesteld.
Dit betekende ook, dat de naam van de stichting veel meer in de picture zou komen te staan. Het bestuur heeft toen besloten de naam SEPH te wijzigen in Stichting de Fontein.

Met het mission statement als basis, is toen ook een beleidsplan opgesteld om helder te maken voor zichzelf en de buitenwereld hoe men verder wilde. Bovendien is met het beleidsplan transparant gemaakt waar de stichting voor staat. (dit document is onderaan deze pagina te downloaden)

De winkel is in principe een echte onderneming, die zichzelf zal moeten bedruipen. Gerda Post heeft hier, met als grote steun Gerda van Dijk, de leiding. Alle andere activiteiten zullen waar dat kan zelfvoorzienend moeten zijn en waar dat niet kan is men afhankelijk van giften en sponsoring. Ook de kerken in Hattem dragen financieel hun steentje bij en daar is de stichting heel dankbaar voor.

Stichting De Fontein is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Contactgegevens Stichting De Fontein:
  Kerkstraat 32
  8051 GM Hattem
  RSINnummer: 808682337